Viselastīgākais līzings
Turto vertinimo kainos:
Komercinis transportas - 200 EUR + PVM

Turto vertinimas

  • Operatyvus turto vertės nustatymas
  • Kasmetinis turto vertės nustatymas finansinės atskaitomybės tikslams

Įmonės kvalifikacijos atestatas turto vertinimo veiklai išduotas 2012 m. rugpjūčio 1 d. (atestato Nr. 000089).

Mūsų įmonės kvalifikacinius turto vertintojo pažymėjimus turintys specialistai kokybiškai ir greitai atliks jūsų turto individualų vertės nustatymą. Vertintojų kvalifikacija bei didelė patirtis vertinant įvairios paskirties turtą užtikrina objektyvų, teisėtą ir nepriklausomą turto įvertinimą.

Turto vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Turto vertinimo metodika, Tarptautiniais vertinimo standartais bei Europos vertinimo standartais ir kitais normatyviniais aktais, technine ir metodine medžiaga, atsižvelgiant į vertinamą objektą.

Leidimai verstis kilnojamojo turto vertinimo veikla

Įrašymo į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą pažymėjimas

Civilinės atsakomybės privalomasis draudimas