Viselastīgākais līzings

Garantija:

Autocentrs piedāvā savām a/m garantiju līdz pat 24 mēnešiem bez nobraukuma ierobežojuma! Nav nozīmes, kas tā ir par automašīnu, nav svarīgi kā tā ir pārbaudīta pirms iegādes, neviens nevar garantēt tās 100% uzticamību.Tāpēc BRC Autocentrs piedāvā Jums garantiju, lai Jūs varētu justies droši jebkurā situācijā.BRC Garantijā ietilpst

 • Garantija uz galvenajiem a/m komponentiem.
 • Garantijas termiņš līdz 2 gadiem.
 • Ja Jūsu auto salūzt un remonts aizņems vairāk kā 24h, mēs Jums nodrošināsim maiņas a/m
 • Servisa nosacījumi

  Šis dokuments nosaka SIA BRC (turpmāk – BRC) lietoto transporta līdzekļu garantijas nosacījumus un procedūru. Garantijas termiņš sākās no transporta līdzekļa nodošanas brīža klientam. Garantija ir spēkā līdz 24 mēnešiem bez nobraukuma ierobežojuma no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

  Garantijas mērķis: BRC garantē, ka pārdotais lietotais transporta līdzeklis ir tehniskā kārtībā un to var lietot pēc ražotāja paredzētajiem mērķiem, tas nozīmē, ka ar to var iziet tehnisko apskati. Ja transporta līdzeklis ir bez tehniskās apskates, BRC garantē, ka šis transporta līdzeklis atbilst visām prasībām, lai tehnisko apskati varētu iziet. Gadījumā, ja tehniskās apskates personāls atklāj kādu defektu, dēļ kura tehnisko apskati nevar iziet, BRC serviss novērsīs šo nepilnību uz sava rēķina, lai tehnisko apskati varētu iziet (neattiecās uz riepām un bremžu sistēmu). Ņemot vērā, ka transporta līdzeklis ir lietots, garantija attiecās tikai uz dzinēju un pārnesumu kārbu un darbu, kas ir veikts BRC Servisā un uz rezerves daļām, kas ir nomainītas BRC Servisā.

  A Transporta līdzeklis nav remontēts/apkopts BRC Servisā, vai apkopes nav veiktas ražotāja paredzētajos termiņos, tomēr ne retāk, kā 15000 km B Transporta līdzeklim ir uzstādītas rezerves daļas, kuras nav akceptējis BRC, vai arī transporta līdzekļa komplektācija ir mainīta ārpus BRC Servisa

  Garantija neattiecas uz visu pārējo a/m aprīkojumu, vai mezgliem, ieskaitot, bet ne tikai, uz piekari un tās daļām, sajūgu, bremzēm un bremžu uzlikām, degvielas padeves sistēmu, dzinēja pievadsistēmu (zobsiksna, ķēde), amortizatoriem, izplūdes sistēmu, riteņiem, lukturiem, stikliem, elektroniku, dažādām vadības sistēmām, u.t.t., kas nav uzskaitīti. Garantija nav spēkā, ja auto aprīkojums ir ticis mainīts, t.sk. pacelta jauda vai mainīti ražotāja uzstādītie mezgli, u.t.t. Garantijas laikā automašīnas remonti tiek veikti atbilstoši ražotāja uzstādījumiem, mainot vai remontējot bojātos mezglus. Nomainītās rezerves daļas, vai mezgli paliek BRC īpašumā. Pircējam nav jāmaksā par rezerves daļu, vai mezglu nomaiņu garantijas periodā, izņemot, ja defekts, vai bojājums ir radies dēļ izmaiņām automašīnas uzbūvē, kuras nav veiktas BRC, vai BRC sadarbības partnera servisā. Garantija neattiecās uz durvju, lūku vai citu virsbūves daļu regulēšanu, skaņas izolāciju un ūdens blīvējumu, dzinēja un transmisijas blīvslēgiem/blīvējumu (ja transporta līdzeklis ir vecāks par 5 gadiem), kā arī uz savērsuma regulēšanu, riteņu balansēšanu, degvielas vai eļļas patēriņu, ja tas nepārsniedz ražotāja noteiktās pielaides.

Garantija nedarbojas ja defekts ir radies sekojošu iemeslu dēļ:

 • Transporta līdzeklis nav remontēts/apkopts BRC, vai BRC sadarbības partnera servisā, vai apkopes nav veiktas ražotāja paredzētajos termiņos, tomēr ne retāk, kā 15000 km
 • Transporta līdzeklim ir uzstādītas rezerves daļas, kuras nav akceptējis BRC, vai arī transporta līdzekļa komplektācija ir mainīta ārpus BRC, vai BRC sadarbības partnera servisa
 • Transporta līdzeklis nav pienācīgi lietots, izmantots ārpus ražotāja norādījumiem, vai pretrunā ar transporta līdzekļa lietošanas instrukciju
 • Transporta līdzeklis ir izmantots kā taksometrs, tas ir ticis īrēts, ticis izmantots sacensībās, vai lai komerciāli transportētu pasažierus, vai kravu
 • Pircējs zaudē tiesības uz garantiju, ja transporta līdzekļa apkope vai remonti nav veikti BRC servisā, vai BRC sadarbības partnera servisā. BRC servisam ir pienākums veikt transporta līdzekļa remontus neatkarīgi, no tā, kurā Autocentrā transporta līdzeklis ir iegādāts. Defekti, kas atzīmēti pieņemšanas-nodošanas aktā, neattiecās uz garantiju un var tikt novērsti pēc pircēja pieprasījuma un par maksu. Garantijas periodā visas bojātās rezerves daļas, ja nav iespējams to remonts, jānomaina ar jaunām. Garantija neietver pircēja tiešās un netiešās izmaksas, kas saistītas ar maiņas transporta līdzekļa īri, taksometra izmaksām, bojātā transporta līdzekļa transportēšanu, uzturēšanas izmaksām, vai dīkstāvi, kamēr transporta līdzeklis tiek remontēts.